آخرین پیش بینی های FOMC یک افزایش نرخ دیگر را پیشنهاد می کند

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، روز جمعه گفت که ایالات متحده همچنان در موقعیتی است که شاهد کاهش تورم در سال 2023 باشد. آنها خواهند دید که آیا فدرال رزرو نیاز به واکنش بیشتری دارد یا خیر. او با بیان اینکه انتظار دارد فدرال رزرو در ماه های آینده بیشتر با اقتصاد قوی برخورد کند و نگران استرس های مالی نباشد، خوش بینانه به نظر می رسد.

بولارد به احتمال 80 درصد می‌بیند که استرس مالی کاهش یابد و بحث به تورم برگردد. به گفته وی، پیامد دیگر با احتمال کمتر، رکود است. او هشدار داد که در صورت تشدید استرس مالی ممکن است خطرات منفی وجود داشته باشد.


اشتراک گذاری:

بولارد گفت: احتمال یک بحران جهانی ناشی از استرس اخیر کم است. وی خاطرنشان کرد که فدرال رزرو به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهد داد و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بولارد فدرال رزرو: واکنش سریع به استرس بانکی به سیاست پولی اجازه می دهد تا بر تورم تمرکز کند

رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس استدلال کرد که در پاسخ به اقتصاد قوی، نرخ پایانه برای سال جاری با 25 امتیاز پایه به دامنه 5٪ تا 5.75٪ افزایش یافت، با این فرض که استرس مالی کاهش می یابد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/feds-bullard-latest-fomc-projections-suggestion-one-more-rate-hike-202303241603

در مورد مسیر نرخ بهره، بولارد گفت که پیش بینی ها حاکی از یک افزایش دیگر است که می تواند در جلسه بعدی FOMC یا بلافاصله پس از آن باشد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج