آخرین پیش بینی های FOMC یک افزایش نرخ دیگر را پیشنهاد می کند

بولارد فدرال رزرو: واکنش سریع به استرس بانکی به سیاست پولی اجازه می دهد تا بر تورم تمرکز کند


منبع: https://www.fxstreet.com/news/feds-bullard-latest-fomc-projections-suggestion-one-more-rate-hike-202303241603در مورد مسیر نرخ بهره، بولارد گفت که پیش بینی ها حاکی از یک افزایش دیگر است که می تواند در جلسه بعدی FOMC یا بلافاصله پس از آن باشد.

بولارد به احتمال 80 درصد می‌بیند که استرس مالی کاهش یابد و بحث به تورم برگردد. به گفته وی، پیامد دیگر با احتمال کمتر، رکود است. او هشدار داد که در صورت تشدید استرس مالی ممکن است خطرات منفی وجود داشته باشد.

رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس استدلال کرد که در پاسخ به اقتصاد قوی، نرخ پایانه برای سال جاری با 25 امتیاز پایه به دامنه 5٪ تا 5.75٪ افزایش یافت، با این فرض که استرس مالی کاهش می یابد.


اشتراک گذاری:

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، روز جمعه گفت که ایالات متحده همچنان در موقعیتی است که شاهد کاهش تورم در سال 2023 باشد. آنها خواهند دید که آیا فدرال رزرو نیاز به واکنش بیشتری دارد یا خیر. او با بیان اینکه انتظار دارد فدرال رزرو در ماه های آینده بیشتر با اقتصاد قوی برخورد کند و نگران استرس های مالی نباشد، خوش بینانه به نظر می رسد.

بولارد گفت: احتمال یک بحران جهانی ناشی از استرس اخیر کم است. وی خاطرنشان کرد که فدرال رزرو به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهد داد و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج