آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

چشم انداز انگلستان

پس از اینکه بودجه کوارتنگ دولت تراس را سرنگون کرد، تلاش زیادی برای ارائه طرح های مالی جدید وجود داشت. چیزهای زیادی از قبل فاش شده بود، و وقتی هانت از کوارتنگ با …


منبع: https://analysis.hfm.com/636680/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج