آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

رشد جهانی عموماً انعطاف‌پذیرتر از حد انتظار بوده است، حتی با وجود اینکه بانک‌های مرکزی اضافه‌کاری کار می‌کنند، نرخ‌ها را با رکوردی بی‌سابقه بالا می‌برند تا سعی کنند سمت تقاضای معادله را کاهش دهند و…


منبع: https://analysis.hfm.com/668800/

بررسی اروپا و ECB

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج