آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

بررسی اروپا و ECB

رشد جهانی عموماً انعطاف‌پذیرتر از حد انتظار بوده است، حتی با وجود اینکه بانک‌های مرکزی اضافه‌کاری کار می‌کنند، نرخ‌ها را با رکوردی بی‌سابقه بالا می‌برند تا سعی کنند سمت تقاضای معادله را کاهش دهند و…


منبع: https://analysis.hfm.com/668800/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج