آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

گزارش و شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، از انتظارات گسترده برای یک سیاست بلندتر و طولانی تر، همانطور که موضع رسمی از اوایل امسال بوده است، پشتیبانی می کند. اما پاول با تاب خوردن بیرون آمد، مثل…


منبع: https://analysis.hfm.com/673172/

بالاتر برای پیاده‌روی‌های طولانی‌تر و شاید سریع‌تر

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج