آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

گزارش سیاست پولی و شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، از انتظارات گسترده برای یک سیاست بلندتر و طولانی تر حمایت کرد، همانطور که موضع رسمی از اوایل امسال بوده است. اما پاول با تاب خوردن بیرون آمد، مثل…


منبع: https://analysis.hfm.com/673652/

بالاتر برای پیاده‌روی‌های طولانی‌تر و شاید سریع‌تر

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج