ارتقاء شگفت انگیز از دستیار GlideMarket – تجارت من – 19 فوریه 2023

1- نام برنامه

21- محاسبه دقیق حجم را به صورت خودکار بر اساس ریسک و STOP LOSS مشخص شده نمایش می دهد.

4- به حداقل رساندن / گسترش پانل

بسته شدن تمام موقعیت ها در صورت رسیدن به سود مشخص.

4- در این ستون می توانید درصد سود و زیان موجودی خود را بررسی کنید.

23- هنگامی که تنظیمات شرایط را با فشار دادن این دکمه به پایان رساندید، آنها را تأیید می کنید و عمل می کند.


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751870

16- دکمه فروش با فشار دادن این دکمه می توانید موقعیت فروش خود را با کمک خطوط کنترل گرافیکی تعیین کنید.

بستن تمام معاملات باز با یک کلیک

7- برگه تجارت که شامل مدیریت سفارش و گزینه های مدیریت ریسک است

15- با علامت زدن این کادر انتخاب می کنید که فقط نمودار روی صفحه در فیلدهای بالا محاسبه شود.

9- زمان باقی مانده تا بسته شدن شمع فعلی را نشان می دهد.

13- حذف تمام سفارشات با یک کلیک

6- دکمه بستن پنل

2- بزرگنمایی/کوچکنمایی

13- انتخاب کنید که آیا ریسک بر اساس مانده یا حقوق صاحبان سهام شما محاسبه شود.

حذف تمام سفارشات با یک کلیک

18- دکمه سفارش فروش همانطور که دکمه فروش را فشار می دهید، می توانید سفارش فروش خود را تنظیم کنید.

16- با علامت زدن این کادر می توانید شرایطی را برای معامله در فیلدهای زیر تعریف کنید.

17- با روشن/خاموش کردن می‌توانید هدف را برای سود تعیین کنید و با رسیدن به آن، تمام معاملات باز بسته می‌شوند. بسته شدن تمام موقعیت ها در صورت رسیدن به سود مشخص.

19- مقدار سود مورد نظر را وارد کنید

11- حذف تمام سفارشات BUY با یک کلیک

22- محاسبه ریسک/پاداش را با تقسیم سود خالص (پاداش) بر قیمت حداکثر ریسک شما نمایش می دهد.

حذف تمام موقعیت های خرید با یک کلیک

بستن تمام پوزیشن های PROFIT با یک کلیک

8- نماد نمودار فعلی

12- ورود ریسک که معامله گران می توانند مقدار ارز را وارد کنند.

8- بستن تمام موقعیت های فروش با یک کلیک

20- می توانید در هر قسمت از معامله نظر بنویسید و آن را مستند کنید.

25- نصب را لغو کنید قبل از ثبت سفارش، هر زمان که می خواهید تمام اقداماتی را که در پنل مدیریت سفارش انجام داده اید حذف کنید، می توانید این دکمه را فشار دهید.

3- در ستون سود می توانید میزان سود و زیان معاملات را با توجه به قسمت مربوطه آن در مستطیل آبی مشاهده کنید.

21- درصد سود هدف را وارد کنید

19- دکمه سفارش خرید مانند دکمه خرید وقتی این دکمه را فشار می دهید می توانید سفارش خرید خود را تنظیم کنید.

17- دکمه خرید. با فشار دادن این دکمه می توانید موقعیت خرید خود را با کمک خطوط کنترل گرافیکی تنظیم کنید.

10- به صورت گرافیکی 4 جلسه معاملاتی مهم روز مانند سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک را تنظیم می کند که زمان کار بانک های هر کشور را نشان می دهد.

5- در این ستون می توانید تعداد کل معاملات باز خود را مطابق فیلد مربوطه در مستطیل آبی مشاهده کنید.

20- مقدار ضرر هدف را وارد کنید

بسته شدن تمام موقعیت ها در صورت رسیدن به ضرر مشخص

9- بستن تمام پوزیشن های PROFIT با یک کلیک

11- ورود ریسک که در آن معامله گران می توانند درصد هر معامله را وارد کنند.

7- بستن تمام پوزیشن های BUY با یک کلیک

24- دکمه نمودار را پاک کنید. وقتی این دکمه را فشار دهید، تمام سفارشات خاکستری شده ای که انجام داده اید پاک می شوند.

23- با زدن دکمه PLACE به راحتی سفارش خود را ثبت کنید.

15- قیمت Stop Loss and Take Profit که معامله گر به صورت گرافیکی روی نمودار مشخص می کند

بستن تمام موقعیت های LOSS با یک کلیک

14- مقدار موجودی / حقوق صاحبان سهامی که در حساب خود دارید.

بستن تمام پوزیشن های BUY با یک کلیک

2- در ستون lot می توانید جمع لات ها را با توجه به فیلد مربوطه آن در مستطیل آبی نظارت کنید.

بستن تمام موقعیت های فروش با یک کلیک

6- بستن تمام معاملات باز با یک کلیک

1- زبانه را ببندید که در آن می‌توانید تمام موقعیت‌های باز را مدیریت کنید.

18- با روشن/خاموش کردن می‌توانید هدف را برای ضرر تعیین کنید و با رسیدن به آن، تمام معاملات باز بسته می‌شوند.

10- بستن تمام موقعیت های LOSS با یک کلیک

22- درصد ضرر هدف را وارد کنید

3- وضعیت اتصال به برنامه یا اینترنت را نشان می دهد

14- با تیک زدن این کادر تمام نمادهایی که با آنها معامله می کنید در فیلدهای بالا محاسبه می شود.

5- پانل به حداقل رسیده است

حذف تمام موقعیت های فروش با یک کلیک

12- حذف تمام سفارشات فروش با یک کلیک

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج