اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی PBOC برای کاهش RRR، نرخ های بهره در نیمه دوم سال 2023

رویترز جزئیات بیشتری را دنبال کرده است.

  • ژانگ مینگ، پژوهشگر آکادمی علوم اجتماعی چین، یک اندیشکده ارشد دولتی، به روزنامه دولتی، ژورنال اوراق بهادار چین، گفت که فشارهای تورمی پایین در چین فضا را برای تسهیل پول فراهم می کند.
  • چین می تواند کاهش بیشتر نرخ بهره را در نظر بگیرد و کاهش نسبت ذخایر الزامی (RRR) را برای کاهش هزینه های وام هدف گذاری کند

  • در این گزارش آمده است که لی چائو، اقتصاددان ارشد Zheshang Securities، همچنین انتظار کاهش احتمالی نرخ بهره و کاهش RRR در نیمه دوم سال جاری را دارد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/more-on-the-forecast-for-the-pboc-to-cut-rrr-interest-rates-in-h2-2023-20230606/

تیتر قبلی در این مورد:

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج