اعلامیه تعطیلات – روز کارگر 2022

دوشنبه 5 سپتامبر روز کارگر است. ساعات معامله برای بسیاری از محصولات به دلیل تعطیلات تغییر می کند. برای جزئیات مراجعه کنید تقویم تعطیلات گروه CME .

برای اطلاع از آخرین انقضای قرارداد، تاریخ‌های رول، اخبار و موارد دیگر، از تقویم میز تجاری NinjaTrader دیدن کرده و نشانه‌گذاری کنید!


منبع: https://ninjatrader.com/blog/holiday-notice-labor-day-2022/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج