انتظارات Hawkish RBA در CPI Soft Aussie محو می شود |

محترم

ورقه CPI Aussie

دلار استرالیا امروز به دلیل آخرین مجموعه از ارقام تورم استرالیا در یک شب کاهش یافته است. CPI در ماه گذشته کاهش یافت و به 5.6% رسید که نسبت به ماه قبل 6.8% کاهش داشت و کمتر از سطح مورد انتظار 6.1% که بازار به دنبال آن بود. با توجه به افزایش غیرمنتظره بیشتر نرخ بهره در اوایل این ماه، داده ها از این دیدگاه حمایت می کنند که RBA احتمالاً در جلسه بعدی افزایش بیشتری نخواهد داشت. در حالی که لو، فرماندار RBA تمایل خود را برای کاهش نرخ تورم با سرعت بیشتری ابراز کرد، او گفت که تعدیل‌های بیشتر نرخ به داده‌ها بستگی دارد. به این ترتیب، با کاهش بیش از 1 درصدی تورم در ماه گذشته، RBA احتمالاً جا دارد تا در کوتاه مدت منتظر بماند و ببیند که چگونه مجموعه بعدی ارقام تورم قبل از تشدید مجدد، در صورت نیاز، چگونه خواهد آمد.

پاول تا بعدی

فروش از 0.6857 باعث شده است که بازار به شدت کاهش یابد. قیمت در حال حاضر زیر سطح 0.6681 تست می شود و با بررسی حرکت نزولی، تمرکز بر کاهش بیشتر و تست سطح 0.6535 بعدی است.


منبع: https://www.tickmill.com/blog/hawkish-rba-expectations-fade-on-soft-aussie-cpi

نماهای فنی

با توجه به اینکه فدرال رزرو احتمالاً در جلسه بعدی سخت تر خواهد شد، واگرایی در انتظارات بازار نسبت به دو بانک مرکزی در اینجا بر AUDUSD تأثیر می گذارد. با توجه به اینکه پاول بعداً امروز در مجمع سینترا بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهد کرد، اگر پاول بار دیگر بر جنگ طلبی اخیر تاکید کند، فضای زیادی برای افزایش سرعت فروش فعلی وجود دارد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج