اوراق قرضه ESG در Euronext به یک تریلیون یورو در سال 2022 رسید

این صرافی گفت: «Euronext همچنان محل مرجع فهرست سهام اروپا است و نزدیک به 400 ناشر با سرمایه کلان و بیش از 1500 صادرکننده SME دارد و همچنان در سال 2022 شرکت‌های پیشرو را در همه صنایع و مناطق جغرافیایی جذب می‌کند.

در این بیانیه، یورو نکست اعلام کرد که موقعیت خود را به عنوان مکان پیشرو در بورس اوراق بهادار در اروپا و محل ارائه فهرست بدهی جهانی در سال 2022 تایید کرده است.

به عنوان مثال، در دسته اول، Vår Energi، که Euronext آن را به عنوان “با ارزش ترین شرکت اکتشاف و تولید نفت که در 10 سال گذشته IPO در سراسر جهان انجام داده است”، 774 میلیون یورو جذب کرد و ارزش بازار آن در بورس به 6.9 میلیارد یورو رسید. .

این جلسه اخیر Finance Magnates London Summit 2022 را در مورد آنچه که تجارت خرده فروشی و سازمانی را شکل می دهد، بررسی کنید.

Euronext: محل برگزاری سهام برتر اروپا؟

به گفته Euronext، نیمی از سهام جدید که در سال جاری ثبت کرد، به نمایندگی از شرکت های فناوری بود. این در حالی است که ارائه‌دهنده زیرساخت بازار بخش Euronext Tech Leaders را در ژوئن راه‌اندازی کرد.

یورو نکست در بیانیه که در روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین اشاره کرد که در سال 83 فهرست جدید سهام در بازارهای خود دیده است. این فهرست ها افزایش سرمایه 3.8 میلیارد یورویی و مجموع سرمایه بازار 23 میلیارد یورویی را به خود اختصاص دادند.

یورو نکست در بیانیه که در روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین اشاره کرد که در سال 83 فهرست جدید سهام در بازارهای خود دیده است. این فهرست ها افزایش سرمایه 3.8 میلیارد یورویی و مجموع سرمایه بازار 23 میلیارد یورویی را به خود اختصاص دادند.

این صرافی گفت: «Euronext همچنان محل مرجع فهرست سهام اروپا است و نزدیک به 400 ناشر با سرمایه کلان و بیش از 1500 صادرکننده SME دارد و همچنان در سال 2022 شرکت‌های پیشرو را در همه صنایع و مناطق جغرافیایی جذب می‌کند.

ارزش پولی که از انتشار اوراق قرضه مبتنی بر عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بازارهای یورونکست به دست می‌آید، در سال 2022 با بیش از 310 اوراق قرضه جدید ESG فهرست شده در سال آینده، به بالاترین سطح تاریخ 1 تریلیون یورو رسید. به طور کلی، بورس پاناروپایی بیش از 7800 لیست اوراق قرضه جدید را در سال 2022 در بازارهای خود ثبت کرد.

به گفته Euronext، نیمی از سهام جدید که در سال جاری ثبت کرد، به نمایندگی از شرکت های فناوری بود. این در حالی است که ارائه‌دهنده زیرساخت بازار بخش Euronext Tech Leaders را در ژوئن راه‌اندازی کرد.

به عنوان مثال، در دسته اول، Vår Energi، که Euronext آن را به عنوان “با ارزش ترین شرکت اکتشاف و تولید نفت که در 10 سال گذشته IPO در سراسر جهان انجام داده است”، 774 میلیون یورو جذب کرد و ارزش بازار آن در بورس به 6.9 میلیارد یورو رسید. .


منبع: https://www.financemagnates.com//fintech/esg-bonds-on-euronext-hit-all-time-1trn-in-2022/

ارزش پولی که از انتشار اوراق قرضه مبتنی بر عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بازارهای یورونکست به دست می‌آید، در سال 2022 با بیش از 310 اوراق قرضه جدید ESG فهرست شده در سال آینده، به بالاترین سطح تاریخ 1 تریلیون یورو رسید. به طور کلی، بورس پاناروپایی بیش از 7800 لیست اوراق قرضه جدید را در سال 2022 در بازارهای خود ثبت کرد.

در این بیانیه، یورو نکست اعلام کرد که موقعیت خود را به عنوان مکان پیشرو در بورس اوراق بهادار در اروپا و محل ارائه فهرست بدهی جهانی در سال 2022 تایید کرده است.

این جلسه اخیر Finance Magnates London Summit 2022 را در مورد آنچه که تجارت خرده فروشی و سازمانی را شکل می دهد، بررسی کنید.

Euronext: محل برگزاری سهام برتر اروپا؟

بخش، که Euronext گفت که به شرکت‌های فناوری با رشد بالا و پیشرو پاسخ می‌دهد، چهار ناشر جدید را جذب کرد و تعداد کل ناشران در آن دسته را به بیش از 110 رساند. این ناشران، که در بازارهای سهام خصوصی و دولتی فعال هستند، به خود می‌بالند. صرافی پاناروپایی اعلام کرد که ارزش کل بازار 0.8 تریلیون یورو تا 29 دسامبر 2022 است.

بخش، که Euronext گفت که به شرکت‌های فناوری با رشد بالا و پیشرو پاسخ می‌دهد، چهار ناشر جدید را جذب کرد و تعداد کل ناشران در آن دسته را به بیش از 110 رساند. این ناشران، که در بازارهای سهام خصوصی و دولتی فعال هستند، به خود می‌بالند. صرافی پاناروپایی اعلام کرد که ارزش کل بازار 0.8 تریلیون یورو تا 29 دسامبر 2022 است.

به گفته Euronext، شرکت‌های بزرگ به حمایت خود از طیف وسیعی از گزینه‌های فهرست‌بندی موجود در بازارهای آن ادامه دادند. در حالی که برخی مسیر عرضه اولیه عمومی سنتی را انتخاب کردند، برخی دیگر با مستقل شدن از شرکت های مادر خود وارد فهرست شدند. Euronext افزود، با این حال، دیگران معاملات شرکت خرید با هدف ویژه را انتخاب کردند.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج