بانک مرکزی آمریکا 3 افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تا نرخ پایانی 5.25 درصدی در ماه مارس پیش بینی کرد که از دسامبر 23 کاهش می یابد.

قطعه ای از بانک آمریکا

  • اقتصاد آمریکا در اواسط سال 2023 وارد رکود می شود
  • انتظار دارد فدرال رزرو 3 بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد
  • اوج 5.25 درصد در مارس 2023
  • احتمالاً در دسامبر 2023 کاهش نرخ ها را آغاز خواهد کرد
این یک دستور کار فشرده از ایالات متحده در اواخر امروز است، پاول در ساعت 1830 GMT است:


منبع: https://forexlive.com/centralbank/boa-forecast-3-more-fed-rate-hikes-to-terminal-rate-of-525-in-march-cuts-from-dec-23-20221130/

ps. ما از پاول، رئیس سیستم فدرال رزرو در روز چهارشنبه به وقت ایالات متحده می شنویم.

برای صحبت در یک رویداد موسسه بروکینگز در روز چهارشنبه در مورد چشم انداز اقتصاد و بازار کار ایالات متحده.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج