بانک مرکزی آمریکا 3 افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تا نرخ پایانی 5.25 درصدی در ماه مارس پیش بینی کرد که از دسامبر 23 کاهش می یابد.

ps. ما از پاول، رئیس سیستم فدرال رزرو در روز چهارشنبه به وقت ایالات متحده می شنویم.

برای صحبت در یک رویداد موسسه بروکینگز در روز چهارشنبه در مورد چشم انداز اقتصاد و بازار کار ایالات متحده.

قطعه ای از بانک آمریکا

  • اقتصاد آمریکا در اواسط سال 2023 وارد رکود می شود
  • انتظار دارد فدرال رزرو 3 بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد
  • اوج 5.25 درصد در مارس 2023
  • احتمالاً در دسامبر 2023 کاهش نرخ ها را آغاز خواهد کرد

این یک دستور کار فشرده از ایالات متحده در اواخر امروز است، پاول در ساعت 1830 GMT است:


منبع: https://forexlive.com/centralbank/boa-forecast-3-more-fed-rate-hikes-to-terminal-rate-of-525-in-march-cuts-from-dec-23-20221130/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج