بحث خروج از سیاست پولی آسان زود است

زمان بیشتری برای رسیدن به هدف قیمتی پایدار و پایدار نیاز است.»

واکنش بازار

ین ژاپن به گفته کورودا شتاب بهبود را حفظ کرده است، زیرا USD/JPY در روز 0.70 درصد کاهش یافته و در 130.63 معامله می شود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bojs-kuroda-its-premature-to-debate-exit-from-easy-monetary-policy-202303280308هدف تورم پایدار هنوز محقق نشده است.

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه شنبه گفت، هنوز برای بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

نقل قول های کلیدی


اشتراک گذاری:

“بدین ترتیب. بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج