بحث خروج از سیاست پولی آسان زود است

هدف تورم پایدار هنوز محقق نشده است.


اشتراک گذاری:

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه شنبه گفت، هنوز برای بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

نقل قول های کلیدی

ین ژاپن به گفته کورودا شتاب بهبود را حفظ کرده است، زیرا USD/JPY در روز 0.70 درصد کاهش یافته و در 130.63 معامله می شود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bojs-kuroda-its-premature-to-debate-exit-from-easy-monetary-policy-202303280308زمان بیشتری برای رسیدن به هدف قیمتی پایدار و پایدار نیاز است.»

واکنش بازار

“بدین ترتیب. بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج