تجزیه و تحلیل فنی و پیش بینی برای 27 ژوئن 2023 – R Blog

یورو ممکن است تصحیح – نمای کلی از پوند، JPY، CHF، AUD، برنت، طلاو شاخص S&P 500.

EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)

EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)

شاخص بورس در حال حاضر در یک موج نزولی به سمت 4308.0 قرار دارد. بازار در حال حاضر در حال تشکیل یک محدوده ادغام حدود 4346.0 است. اگر شکست صعودی رخ دهد، حرکت اصلاحی به سمت 4379.0 امکان پذیر است. در مقابل، شکست نزولی می تواند منجر به موجی از کاهش به سمت 4308.0 شود. به دنبال این سطح، ممکن است اصلاحی به سمت 4379.0 با کاهش احتمالی به سمت هدف اول 4296.0 ایجاد شود.

جفت ارز به اصلاح خود به سمت 1.2751 ادامه می دهد. پس از رسیدن به این سطح، موج جدیدی از کاهش به سمت 1.2650 پیش بینی می شود. اگر شکست نزولی رخ دهد، پتانسیل نزول بیشتر به سمت 1.2600 می تواند مطرح شود.

USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن)

USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن)

جفت ارز از سطح 0.6696 شکسته شده است که نشان دهنده یک اصلاح احتمالی به سمت 0.6727 است. با رسیدن به این سطح، کاهش به سمت 0.6696 می تواند دنبال شود. با این حال، حرکت بعدی به سمت 0.6733 را نمی توان رد کرد.

BRENT

BRENT

طلا در محدوده 1924.94 به تثبیت ادامه می دهد، که ممکن است تا 1936.86 گسترش یابد. با رسیدن به این سطح، موج جدیدی از کاهش به سمت 1905.55 می تواند آغاز شود.

S&P 500

S&P 500

مواد توسط

جفت ارز در حال حاضر در حدود 143.30 تثبیت می شود. شکست صعودی می تواند منجر به صعود به سمت 144.88 شود، در حالی که شکست نزولی ممکن است حرکت اصلاحی به سمت 141.66 را آغاز کند. پس از تکمیل اصلاح، افزایش بیشتر به سمت 144.88 قابل انتظار بود.

USD/CHF (دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس)

USD/CHF (دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس)

این جفت ارز محدوده تثبیت را در حدود 1.0890 ایجاد کرده است و نشان دهنده پتانسیل یک حرکت صعودی دیگر به سمت 1.0951 پس از خارج شدن از محدوده است. با این حال، پس از رسیدن به این سطح، موج جدیدی از کاهش به سمت 1.0840 ممکن است آغاز شود. اگر این سطح نیز شکسته شود، جفت ممکن است 1.0750 را به عنوان یک هدف محلی برای حرکت نزولی بیشتر هدف قرار دهد.

GBP/USD (پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا)

GBP/USD (پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا)

جفت ارز یک موج نزولی را تکمیل کرد و به 0.8911 رسید. یک حرکت صعودی بالقوه به سمت 0.8977 می تواند امروز ایجاد شود. اگر از این سطح فراتر رفت، پتانسیل صعودی بیشتری به سمت 0.9040 مشاهده می شود که روند احتمالاً تا 0.9055 گسترش می یابد.

AUD/USD (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا)

AUD/USD (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا)

از سال 2000 در فارکس بوده است. در سال 2005، سیستم معاملاتی خود را به نام Extra طراحی کرد. او در 10 سال گذشته نویسنده ایالتی مقالاتی در مورد تجزیه و تحلیل فناوری برای مشتریان RoboForex بوده است.


منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/06/27/technical-analysis-forecast-for-june-27-2023/

برنت در حال حاضر یک ساختار صعودی به سمت 76.00 تشکیل می دهد. پس از رسیدن به این سطح، کاهش احتمالی به سمت 74.20 امکان پذیر است. متعاقبا، ممکن است افزایش به سمت 78.50 رخ دهد، با این موج به طور بالقوه تا 80.00 ادامه یابد.

XAU/USD (طلا در مقابل دلار آمریکا)

XAU/USD (طلا در مقابل دلار آمریکا)

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج