تحلیل قیمت USD/JPY: موضع بدون تغییر BoJ بر ین وزن دارد

The post تحلیل قیمت USD/JPY: موضع بدون تغییر BoJ بر ین وزن دارد اولین بار در فارکس Crunch ظاهر شد.


منبع: https://www.forexcrunch.com/usd-jpy-price-analysis-bojs-unchanged-stance-weighs-on-yen/

بانک ژاپن تمایل دارد سیاست کنترل بازده کلیدی فعلی خود را حفظ کند. دلار در برابر ین افزایش یافت و بیشترین افزایش یک روزه خود از آوریل را به ثبت رساند. بر اساس پیش بینی بازار، تورم اصلی ژاپن به 3.3 درصد افزایش یافت. تحلیل قیمت USD/JPY امروز صعودی است. روز جمعه، ین در برابر دلار به دنبال رویترز تضعیف شد… ادامه دارد

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج