تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا بدون تغییر در 2.2 درصد باقی مانده است.

برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه ماهه دوم 2.2 درصد است که نسبت به برآورد مدل منتشر شده دیروز بدون تغییر است.

آتلانتا Fed GDPNow

به قول خودشان:

برآورد مدل GDPNow برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (نرخ سالانه تعدیل فصلی) در سه ماهه دوم سال 2023 است. 2.2 درصد در 8 ژوئن، بدون تغییر نسبت به 7 ژوئن پس از گرد کردن. پس از گزارش تجارت عمده فروشی صبح امروز از سوی اداره سرشماری ایالات متحده، رشد سرمایه گذاری داخلی ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم از 8.9 درصد به 8.7 درصد کاهش یافت.

برآورد بعدی پنجشنبه آینده، 15 ژوئن منتشر خواهد شد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/atlanta-fed-gdpnow-remains-unchanged-at-22-20230608/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج