ثابت در حدود 0.8950، به سطح مقاومت EMA به عنوان چشم گاو نر 0.9000 نگاه می کند.


اشتراک گذاری:

  • USD/CHF نزدیک به 0.8950 و مقاومت 20 روزه و 50 روزه متحرک نمایی متحرک (EMA) را در 0.8988 و 0.9014 می بیند.
  • RSI نزدیک به 50 خط وسط است که نشان دهنده حرکت صعودی بالقوه است.
  • ادامه نزولی مستلزم شکستن زیر 0.8900 است که پایین ترین سطح YTD 0.8820 را نشان می دهد.

نمودار روزانه USD/CHF

USD/CHF برخی از سودهای جمعه گذشته خود را پس از جهش از پایین ترین سطح روزانه که در اوایل جلسه اروپا در حدود 0.8911 به دست آورده بود، در نزدیکی 0.8950 ثابت باقی می ماند. در زمان نگارش این مقاله، USD/CHF پس از شکست در زیر مرز 0.8900، با 0.17 درصد کاهش، دست به دست 0.8952 می شود.

تحلیل قیمت USD/CHF: چشم انداز فنی

بنابراین، مقاومت اول USD/CHF، متحرک نمایی 20 روزه و به دنبال آن رقم 0.9000 خواهد بود. شکست بالا، متحرک نمایی متحرک نمایی 50 روزه و متعاقبا متحرک نمایی 100 روزه را در 0.9090 جلوتر از 0.9100 نشان می دهد. از سوی دیگر، USD/CHF باید برای ادامه نزولی به زیر 0.8900 بشکند، و پایین ترین سطح سال تا به امروز (YTD) 0.8820 را جلوتر از 0.8800 نشان دهد.

اقدام قیمت USD/CHF – نمودار روزانه

از دیدگاه نمودار روزانه، USD/CHF خنثی باقی می‌ماند، اما با سرعت بالا از سطوح مقاومتی مانند میانگین‌های متحرک نمایی 20 و 50 روزه (EMA) به ترتیب در 0.8988 و 0.9014 پیشی می‌گیرد. شایان ذکر است، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به خط وسط 50 است که پس از عبور از آن، سیگنال خرید به راه می افتد. نرخ تغییر سه روزه (RoC) نشان می دهد که خریداران به سمت رقم 0.8900 حرکت کرده اند، زیرا بیشترین سود خود را نشان می دهد و سه روز خوانش منفی را ثبت می کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-chf-price-analysis-firm-at-around-08950-eyeing-ema-resistance-level-as-bulls-eye-09000-202306261940

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج