خرده فروشی مکزیک (MoM) در ماه مارس 0 درصد کمتر از انتظارات (0.1 درصد) بود



منبع: https://www.fxstreet.com/news/mexico-retail-sales-mom-came-in-at-0-below-expectations-01-in-march-202305191200

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج