خط ECB: دلایلی وجود دارد که معتقدیم اقدامات زیربنایی تورم در طول زمان کاهش می یابد

  • کاهش تورم به اوج رشد دستمزدها در سال جاری بستگی دارد
  • با معکوس شدن قیمت انرژی، برخی از اجزای تورم اصلی کاهش می یابد
به عنوان یادآوری در زیر، آنها در هر مرحله از راه در جبهه تورم اشتباه کرده اند، پس چرا اکنون متوقف شوید؟

این مقاله توسط جاستین لو در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-lane-there-are-reasons-to-believe-underlying-inflation-measures-will-ease-over-time-20230322/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج