داده‌های نظرسنجی خصوصی نفت نشان می‌دهد که تولید نفت خام در مقایسه با قرعه کشی مورد انتظار است

گزارش رسمی صبح چهارشنبه به وقت ایالات متحده منتشر می شود. این دو گزارش کاملاً متفاوت هستند. داده های رسمی دولت از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA):

  • این بر اساس داده های وزارت انرژی و سایر سازمان های دولتی است
  • در حالی که اطلاعات در کل نفت خام
  • گزارش EIA دقیق تر و جامع تر از نظرسنجی API است


منبع: https://www.forexlive.com/news/private-oil-survey-data-shows-headline-crude-oil-build-vs-draw-expected-20230613/

در سراسر هیئت مدیره می سازد.

داده‌های موجودی از نظرسنجی خصوصی در حال حاضر منتشر شده است، داده‌های رسمی به دنبال چهارشنبه. صبح (به وقت ایالات متحده).

از طریق توییتر:

این نقطه داده از یک نظرسنجی خصوصی انجام شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) است:

  • این یک بررسی از تاسیسات و شرکت های ذخیره سازی نفت است

انتظارات با محوریت دیده بودم:

  • نفت خام -0.5 میلیون بشکه
  • عرقیات + 1.2 میلیون بشکه
  • بنزین +0.3 دقیقه

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج