درآمد شرکت های پترسون امروز منتشر شد [Video]


ریسک های تجاری عمده: خطر اصلی در صورتی است که درآمد شرکت‌های پترسون یک ناامیدی بزرگ باشد، اما افت عمیق به طور بالقوه می‌تواند فرصت خرید بلندمدتی را فراهم کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/patterson-companies-earnings-out-today-video-202306210819


اشتراک گذاری:

Patterson Companies, Inc. یک سهام بهداشتی است که تجهیزات پزشکی را عمدتاً در تجارت محصولات دامپزشکی و دندان‌پزشکی ارائه می‌کند. به‌عنوان ارائه‌دهنده محصولات مراقبت‌های بهداشتی، آیا می‌تواند دستاوردهایی داشته باشد؟ به طور معمول، در زمان رکود، محصولات مراقبت های بهداشتی یک بازی تدافعی ارائه می دهند زیرا مصرف کنندگان هنوز به طور کلی هزینه های مراقبت های بهداشتی را در اولویت قرار می دهند. بنابراین، به‌عنوان ارائه‌دهنده محصولات مراقبت‌های بهداشتی، آیا می‌تواند دستاوردهایی را به دست آورد؟

چند الگوی فصلی مشخص وجود دارد که باید قبل از درآمد شرکت‌های پترسون قبل از افتتاحیه روز چهارشنبه از آنها آگاه بود. از 26 ژوئن تا 30 ژوئیه، سهام 66٪ مواقع برای بازدهی متوسط ​​1.45٪ افزایش یافته است. در نمودار هفتگی، قیمت قبل از دوره ضعف فصلی که از ماه آگوست شروع می شود، تا یک سطح مقاومت کلیدی در حال حرکت است. آیا این کاهش بالقوه ارزش خرید قبل از الگوی فصلی قوی تر در پایان اکتبر را دارد؟

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج