درآمد نقدی نیروی کار ژاپن (سالانه) کمتر از پیش بینی ها (0.5%) در آوریل: واقعی (-1.3%)



منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-labor-cash-earnings-yoy-below-forecasts-05-in-april-actual-13-202306052343

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج