درخواست های وام مسکن MBA ایالات متحده در 21 آوریل + 3.7٪ در مقابل -8.8٪ قبل

علیرغم نرخ های بالاتر در هفته گذشته، فعالیت وام مسکن ایالات متحده پس از سقوط شدید در هفته قبل از آن اندکی افزایش یافت. خرید و تامین مالی مجدد هر دو بالاتر بود، اما به طور کلی، سطوح پس از رکود گسترده سال گذشته هنوز بسیار پایین است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-mba-mortgage-applications-we-21-april-37-vs-88-prior-20230426/

  • قبل -8.8٪
  • شاخص بازار 216.9 در مقابل 209.2 قبلی
  • شاخص خرید 169.1 در مقابل 161.6 قبلی
  • شاخص Refinance 457.6 در مقابل 449.8 قبلی
  • نرخ وام مسکن 30 ساله 6.55% در مقابل 6.43% قبل

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج