در میان احساسات مثبت در بازار سهام ایالات متحده، دلار در تلاش برای افزایش استمنبع: https://www.tickmill.com/blog/dollar-struggles-to-rise-amid-positive-sentiment-in-us-stock-market

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج