دلار آمریکا با برخورد جریان های متقاطع، مقدار زیادی را پس می دهد

ما حتی شاهد بازگشتی در AUD/SUD هستیم که از پایین ترین سطح 0.6856 به 0.6890 می رسد. اوراق قرضه ممکن است بخشی از معادله با بازدهی خارج از بالاترین سطح جلسه باشد، اما همچنان در بازه زمانی 10 ساله 8 واحد در ثانیه افزایش می یابد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-dollar-gives-a-bigg-chunk-back-as-cross-currents-hit-20230221/

یورو اکنون در بالاترین حد خود قرار دارد.

هنوز برای جریان‌ها در لندن زود است، بنابراین این حرکت عجیبی است که به دلار آمریکا کاهش می‌یابد و مستقیماً با آنچه در سهام اتفاق می‌افتد، مطابقت دارد، جایی که S&P 500 53 واحد یا 1.3 درصد کاهش یافته است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج