روشن بینی بازار مالی – تحلیل ها و پیش بینی ها – 30 نوامبر 2022

این روش مبتنی بر نظریه آشوب و هندسه فراکتال است.

آپوفنی توانایی دیدن ساختار، ارتباط متقابل، نظم در جایی است که آشکار یا پنهان نیستند.

این ویدئو روشی را برای مدل‌سازی پویایی ارزش دارایی‌های مالی در آینده توضیح می‌دهد.

روشن بینی بازارها واقعیت است، واقعیت دیدن هرج و مرج در نظم و نظم در هرج و مرج.

آپوفنیا به عنوان یک عذرخواهی برای روشن بینی در بازار سرمایه.

همه چیز در جهان طبیعی است. نظم در همه جا و در همه چیز به طور مداوم وجود دارد.

این مقاله در قالب متنی با کلیک بر روی لینک “آپوفنیا به عنوان معذرت خواهی روشن بینی در بازار سرمایه” در وردپرس قابل مطالعه است.


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751131

منظم بودن همیشه پنهان است، بنابراین عبارت “اینجا هیچ نظمی وجود ندارد!” نه در مورد عدم وجود آن، بلکه در مورد این واقعیت است که این الگو هنوز کشف نشده است. الگو فقط در روند جستجوی آن یافت می شود.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج