شاخص شاخص پیشرو دسامبر ژاپن 97.2 در مقابل 97.7 قبلی

  • قبل از 97.7
  • شاخص تصادفی 98.9
  • قبل از 99.3
ارزیابی شاخص همزمان بدون تغییر باقی می ماند و به عنوان “ضعیف” دیده می شود زیرا اقتصاد ژاپن به بهبودی خود از رکود همه گیر ادامه می دهد و فشارهای تورمی فزاینده نیز در حال حاضر نگران کننده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-december-leading-indicator-index-972-vs-977-prior-20230207/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج