طلا بین 100/200 ساعت MAG تثبیت می شود

پشتیبانی از یافتن طلا در 50% و 200 ساعت MA.


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/gold-consolidates-between-100200-hour-mas-20221206/با حفاری به نمودار ساعتی زیر، سقوط دیروز شاهد کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک 100 ساعته (خط آبی در نمودار زیر) بود. قیمت‌های پایینی که از آن زمان به بعد مشاهده شد، خریداران حمایتی را نزدیک به میانگین متحرک 200 ساعته پیدا کرد. میانگین متحرک در حال حاضر 1768.85 دلار است. شیب های کوچک زیر آن ساعت های متحرک شتابی پیدا نکرده است. بی میلی برای حرکت پایین تر (حداقل در حال حاضر) وجود دارد.

اگر قیمت بتواند با شتاب به زیر آن منطقه برسد، انتظار دارم فروش تشدید شود.

طلا بالاتر از 200 روز MA و 38.2% اصلاحی شکست خورد

برعکس، خریدارانی که به دنبال مکانی کم ریسک برای ورود به بازار هستند، می‌توانند به این سطوح فنی به عنوان سطوحی برای خرید نگاه کنند که قیمت پایین‌تر از اوایل امروز در 1766.90 دلار است. سطح ریسک پایین برای جهش

بنابراین به طور کلی،

  • نمودار روزانه مقداری ناامیدی را در شکست میانگین متحرک 200 روزه اصلاحی 38.2% نشان می دهد.
  • نمودار ساعتی تقریباً 50 درصد از آخرین حرکت بالاتر و میانگین متحرک 200 ساعته را نشان می دهد.

اگرچه تمایلی به حرکت پایین‌تر وجود ندارد، اما جهش بالاتر امروز نیز بسیار جلوتر از میانگین متحرک 100 ساعته در 1785.07 دلار متوقف شد.

قیمت در حال حاضر با استشمام میانگین متحرک 200 ساعته و 50 درصد افزایش از پایین ترین سطح 23 نوامبر بین 1767 تا 1769 دلار، کاهش یافته است.

از نظر فنی، با نگاهی به نمودار روزانه، کاهش قیمت دیروز پس از آن رخ داد که قیمت نقدی از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر رفت و برای دو روز متوالی بسته شد. دیروز که اوج جدیدی ایجاد شد و شکست خورد، خریداران به فروشندگان روی می‌آورند که منجر به کاهش شدید (به خط سبز در نمودار بالا مراجعه کنید) و بازگشت به زیر میانگین متحرک 200 روزه در 1794.20 دلار می‌شود. قیمت همچنین به زیر 38.2% اصلاحی در 1788.92 دلار بازگشت. بازگشت به بالای هر دو سطح برای افزایش سوگیری صعودی مورد نیاز است.

قیمت طلا امروز در حال افزایش و کاهش است و به بالاترین سطح 1780.90 دلار و پایین ترین سطح در 1766.90 دلار رسیده است. این تثبیت پس از آن صورت می گیرد که دیروز قیمت فلز گرانبها -1.6 درصد کاهش یافت. قیمت امروز با تغییر اندکی در +0.11٪ در 1770.51 دلار است.

بعدش چی؟

یک نبرد وجود دارد. برنده با شکست میانگین متحرک 200 ساعته / 50٪ در جهت نزولی (نزدیک به 1767 دلار – 1769 دلار) یا شکست میانگین متحرک 100 ساعته در صعود به 1785.07 دلار تاج گذاری می کند.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج