متا رالی همچنان ادامه دارد و موضوعات جدید افزایش می یابد |

موضوعات کاربران در حال افزایش است

نماهای فنی

متا

ماسک و زاکربرگ به طور جداگانه در سرفصل اخبار ادامه دار بین این دو نفر بوده اند. پس از مبادلات آنلاین، ماسک برای مبارزه با زاکربیگ در یک مسابقه قفسی که ظاهرا زاکربرگ با آن موافقت کرده است فراخوان داده است. ماسک همچنین به تمسخر زاکربرگ از طریق یک حساب کاربری ترول در توییتر متهم شده است. در حال حاضر، رویدادها همچنان در کانون توجه این دو مدیر عامل قرار دارد. با این حال، با ادامه رشد محبوبیت Threads، این لزوما برای ماسک مثبت نیست.

در حال حاضر، سهم در برابر مقاومت در سطح 298.96 به حرکت خود ادامه می دهد و از اوج کانال صعودی شکسته شده است. با توجه به مطالعات حرکتی بالاتر، تمرکز بر روی یک شکست نهایی در اینجا و آزمون سطح 352.30 بلند مدت است. در نقطه ضعف، اگر اصلاح کنیم، 244.52 پشتیبانی بعدی است که باید به آن توجه کرد.


منبع: https://www.tickmill.com/blog/meta-rally-continues-as-threads-new-users-soars

ماسک در مقابل زاکربرگ

متا امروز قبل از افتتاحیه مجدداً افزایش یافته است زیرا تمرکز بر رشد مداوم محبوبیت Threads برنامه های جدید رسانه های اجتماعی است. این اپلیکیشن که هفته گذشته راه اندازی شد، به عنوان رقیب مستقیم اپلیکیشن توییتر متعلق به ایلان ماسک قرار گرفته است. این اپلیکیشن با مشاهده تعداد کاربران نزدیک به 100 میلیون در هفته اول تاسیس خود، منتقدان را به چالش می کشد و تهدیدی جدی برای توییتر به شمار می رود. در حالی که ماسک این برنامه را صرفاً “اینستاگرام بدون عکس” رد کرده است، تعداد کاربران روزانه همچنان در حال افزایش است و به سرعت به حدود 200 میلیون کاربر روزانه که توییتر ادعا می کند نزدیک می شود. با توجه به اینکه این برنامه هنوز در اتحادیه اروپا راه اندازی می شود، متا پتانسیل زیادی برای سبقت گرفتن از توییتر در 12 ماه آینده وجود دارد که باعث می شود تمایل سرمایه گذاران نسبت به متا در اینجا افزایشی نگه دارد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج