مطبوعات ژاپن – تاکاتا، عضو هیئت مدیره BOJ می گوید اکنون زمان پایان دادن به کنترل منحنی بازدهی نیست

هاجیمه تاکاتا، عضو هیئت مدیره سیاست پولی بانک ژاپن در مصاحبه با روزنامه نیکی ژاپن که روز شنبه منتشر شد.

  • اقتصاد ژاپن هنوز در مرحله ای نیست که بانک مرکزی بتواند به کنترل منحنی بازده (YCC) پایان دهد.
  • خیلی زود است که بحث در مورد روشهای بتن پایان دادن به کنترل منحنی بازده آغاز شود
  • وقتی زمانش فرا رسید، به پیام های دقیق نیاز است
در حالی که خروج از YCC یا هر بخش دیگر از سیاست پولی فوق‌العاده سست فعلی ژاپن قریب‌الوقوع نیست، چیزی است که باید در سال جدید، به احتمال زیاد مدتی پس از سه ماهه اول، مراقب آن بود. فرماندار هاروهیکو کورودا در آوریل 2023 به پایان می رسد. خون جدید می تواند ایده های جدیدی را به ارمغان بیاورد. را JPY


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/japan-press-boj-board-member-takata-says-now-is-not-the-time-to-end-yield-curve-control-20221210/

باید بدانیم که در ژاپن زمزمه هایی در مورد اصلاح سیاست آسان وجود دارد. از مقامات ارشد. به عنوان مثال:

  • Tamura از BOJ می گوید سیاست باید بازنگری شود، می گوید هدف CPI 2٪ ممکن است برای ژاپن خیلی بالا باشد.
  • جایگزین احتمالی BOJ Kuroda می گوید که بانک باید سیاست خود را بازنگری کند

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج