معاملات آتی پالادیوم (PA1!)، پتانسیل H4 برای سقوط نزولیمنبع: https://www.tickmill.com/blog/palladium-futures-pa1-h4-potential-for-bearish-drop

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج