مقاله ضوابط طراحی فرهنگسرا | memarinavaz

مقاله ضوابط طراحی فرهنگسرا | memarinavaz

همه این عوامل هم در طراحی داخلی و هم در طراحی بیرونی مرکز فرهنگی Istrian Izola درگیر شده و آن را به پلی ظریف بین بخش های قدیمی و جدید شهر تبدیل می کند. در طراحی ریزفضاهای فرهنگسرا و سینما ساختار فضايي اينگونه ساختمانها به دو عرصه بيروني و دروني تقسيم می شود. ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما بايد به گونه‌اي باشند كه در معرض ديد باشند و از ورود سروصدا به داخل و خارج سالن جلوگيري كنند. جنس و مصالح به كار رفته در صندليهاي سالن نمايش بايد مقاوم، قابل شستشو، غير قابل اشتعال باشد و از نظر آكوستيكي، مقدار صدائي كه آنها جذب مي‌كنند نبايد به وجود و يا عدم وجود تماشاچي در آنها وابسته باشد. نور پردازی توسط منابع نوري که در بالاي صحنه ، پلهاي صحنه و پلهاي روشنايي در بالاي جايگاه تماشاگران قرار دارند صورت می پذیرد . زاويه تابش معمولا بسته به عوامل و شرایط مختلف نظیر شدت و نوع نور مورد نیاز بين ۴۰ درجه تا ۵۵ درجه پاورپوینت برنامه فیزیکی فرهنگسرا متغیر است .

  • بخش اداری باید در عین حال که فضای مجزایی نسبت به مجموعه است نظارت و کنترل کافی روی دیگر اجزای فرهنگسرا داشته باشد.
  • و به همين دليل بر ديگر كاربريهاي تك منظوره و كمابيش منفعل مانند موزه و گالري سنتي برتري دارد.
  • معموال ورودی یک فرهنگ سرا باید شاخص و بسیار در دید باشد که فرد مراجعه کننده به فرهنگ سرا بدون مشکل ورودی را پیدا و به مجموعهوارد شود.
  • يعني هر جا كه صرفا مصرف كننده بدون تفكر نبوده ايم و در همان زمينه وارداتي انديشه را نيز بكار گرفته ايم، نسبتا موفق بوده ايم چنين جرياني در باب فرهنگ و معني به ويژه در چند سال اخير بعد از انقلاب اسلامي در كشور خودمان به شكل زاينده اي ديده مي شود.
  • پنجره‌ها و نورگيرها معمولا يا در ارتفاعي كه بازديدكننده قادر به ديدن محوطه بيرون باشد و يا در ارتفاعي بالاتر نصب مي‌شود.

موزه هاي علمي گالريهاي نقاشي، نمايشگاهها و لابراتوارها، بيش از آنكه به ارائه نمونه هاي اصل و آزمايشهاي علمي دقيق مورد توجه متخصصان بپردازند. به طور عمده به برنامه هاي آموزشي ـ تفريحي، شبيه سازيهاي بازي گونه، به نمايش گذاردن ماكتها و نمونه هاي بدلي فراوان، متنوع و سرگرم كننده، اختصاص يافته اند از معروفترين اين نوع مراكز فرهنگي، مركز ژرژپمپيدو و مجموعه فرهنگي دلاويلت است. چنين بينشي با شرايط جديد پيشرفت علم و تكنولوژي و تنوع و تغييرات سريع در زمينه هاي هنري مطابقت دارد.

دانلود مقاله استانداردهای طراحی فرهنگسرا

از آنجا که تعداد افراد بازدید کننده از این مجموعه ها زیاد است ، به منظور حفظ امنیت و نظم ، نگھبانی قرار می دهند که در قسمت البی مستقر می شود و عبور و مرور افراد را کنترل می کند.این قسمت ازلابی شامل یک پیشخوان و یا میز و صندلی و همچنین امکانات مخابراتی برای برقراری ارتباط با تک تک فضاهای آن مجتمع یا فرهنگسرا است. نقطه مشترک اغلب مجتمع ها و فرهنگسراها فضایی به نام لابی است .این مکان معمولا طبقه همکف این امروزه حتی برای آپارتمان های ُپر واحد نیز البی در نظر می گیرند . در
ساختمان واقع شده و فضایی از ساختمان است که هر فردی که قصد ورود به هریک ازفضاهای آن ساختمان را دارد، ابتدا باید به این محیط داخل شود و پس از عبور از آنجا به واحد موردنظر راهیابد.

دانلود پاورپوینت شناخت اسکلت پیچ و مهره‌ای برای درس سازه‌ی فلزی

(۱۱۰/تعداد کتابها)+(مقدار محلهای نشستن+۳.۷۲)+(۴۳۰/گردش کتابها)
مثلا برای جا دادن ۱۱۰کتاب،یک متر مربع در نظر گرفته می شود.محل نشستن یک خواننده ۳.۷۲متر است. این فضا ها در بخش آموزشی مجموعه قرار دارند و خود این فضاها دارای ابزار و امکانات ویژه برای هر رشته هنری می باشند و در مساحتی متناسب با نوع فعالیت آنها طراحی میشوند. این فضاها باید طوری طراحی شوند که کارگاه هایی که دارای آلودگی صدایی و آلودگی هوایی هستند از بقیه فضاها فاصله داشته و نیز فضاهایی که در بعضی مراحل کاری مشترک هستند کنار همدیگر قرار داده شوند. آتلیه و کارگاه ها باتوجه به نوع فعالیتی که در آنها انجام می شود شامل فضای کارگاهی ، انبار وسایل وابزار و اتاق مربی می باشند که مساحتی حداقل ۲۰۰ متر مربع را نیازدارد. فضاهای اداری شامل اتاق ریاست، معاونت، بایگانی ها، سرویس های بهداشتی، دفاتر کار کارمندان و … است و باید طبق ضوابط طراحی فرهنگسرا ، طراحی و اجرا شود.

برنامه فیزیکی خانه سالمندان جدول ریزفضاهای ضوابط طراحی خانه سالمندان pdfوppt

این فایل در حقیقت یک نمونه کامل از مطالعات معماری انجام یافته در رساله طرح نهایی کارشناسی است و شامل مطالعات پایه و چهارچوب نظری در طراحی فرهنگسرا و نیز تاریخچه مطالعات مرکز فرهنگی و استاندارد و ضوابط طراحی فرهنگسرا و جدول برنامه فیزیکی فرهنگسرا است. اتاق پروژ کتور شامل حد اقل ۲ عدد پروژ کتور به ابعاد ۱۰۰×۶۰ سانتیمتر ،میز های بر گردان و باز بینی فیلم به ابعاد ۸۰×۱۲۰ سانتیمتر واتاق تقویت کننده های صدا می باشد . دستگاه هایی مانند رکتی نایر ،تابلوی اصلی برق اتاق پروژکتور ،ومسیر های نور سالن و قفسه های فلزی مخصوص نگهداری فیلم در فضاهای مستقل قرار دارند.اتاقک کوچکی جهت نگهداری باطریهای مخصوص روشنایی ایمنی سینما و سرویس بهداشتی در جنب اتاق پروژکتور قرار دارند. در آمفی تئاترعوامل دو عامل جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دیداهمیت دارند.استقرار صحیح تماشاگران مستلزم طراحی دقیق خطوط و زوایای دید نسبت به کلیه نقاط صحنه است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج