مقاله ضوابط طراحی فرهنگسرا | memarinavaz

از آنجا که تعداد افراد بازدید کننده از این مجموعه ها زیاد است ، به منظور حفظ امنیت و نظم ، نگھبانی قرار می دهند که در قسمت البی مستقر می شود و عبور و مرور افراد را کنترل می کند.این قسمت ازلابی شامل یک پیشخوان و یا میز و صندلی و همچنین امکانات مخابراتی برای برقراری ارتباط با تک تک فضاهای آن مجتمع یا فرهنگسرا است. نقطه مشترک اغلب مجتمع ها و فرهنگسراها فضایی به نام لابی است .این مکان معمولا طبقه همکف این امروزه حتی برای آپارتمان های ُپر واحد نیز البی در نظر می گیرند . در
ساختمان واقع شده و فضایی از ساختمان است که هر فردی که قصد ورود به هریک ازفضاهای آن ساختمان را دارد، ابتدا باید به این محیط داخل شود و پس از عبور از آنجا به واحد موردنظر راهیابد.

دانلود پاورپوینت شناخت اسکلت پیچ و مهره‌ای برای درس سازه‌ی فلزی

(۱۱۰/تعداد کتابها)+(مقدار محلهای نشستن+۳.۷۲)+(۴۳۰/گردش کتابها)
مثلا برای جا دادن ۱۱۰کتاب،یک متر مربع در نظر گرفته می شود.محل نشستن یک خواننده ۳.۷۲متر است. این فضا ها در بخش آموزشی مجموعه قرار دارند و خود این فضاها دارای ابزار و امکانات ویژه برای هر رشته هنری می باشند و در مساحتی متناسب با نوع فعالیت آنها طراحی میشوند. این فضاها باید طوری طراحی شوند که کارگاه هایی که دارای آلودگی صدایی و آلودگی هوایی هستند از بقیه فضاها فاصله داشته و نیز فضاهایی که در بعضی مراحل کاری مشترک هستند کنار همدیگر قرار داده شوند. آتلیه و کارگاه ها باتوجه به نوع فعالیتی که در آنها انجام می شود شامل فضای کارگاهی ، انبار وسایل وابزار و اتاق مربی می باشند که مساحتی حداقل ۲۰۰ متر مربع را نیازدارد. فضاهای اداری شامل اتاق ریاست، معاونت، بایگانی ها، سرویس های بهداشتی، دفاتر کار کارمندان و … است و باید طبق ضوابط طراحی فرهنگسرا ، طراحی و اجرا شود.

برنامه فیزیکی خانه سالمندان جدول ریزفضاهای ضوابط طراحی خانه سالمندان pdfوppt

مقاله ضوابط طراحی فرهنگسرا | memarinavaz

موزه هاي علمي گالريهاي نقاشي، نمايشگاهها و لابراتوارها، بيش از آنكه به ارائه نمونه هاي اصل و آزمايشهاي علمي دقيق مورد توجه متخصصان بپردازند. به طور عمده به برنامه هاي آموزشي ـ تفريحي، شبيه سازيهاي بازي گونه، به نمايش گذاردن ماكتها و نمونه هاي بدلي فراوان، متنوع و سرگرم كننده، اختصاص يافته اند از معروفترين اين نوع مراكز فرهنگي، مركز ژرژپمپيدو و مجموعه فرهنگي دلاويلت است. چنين بينشي با شرايط جديد پيشرفت علم و تكنولوژي و تنوع و تغييرات سريع در زمينه هاي هنري مطابقت دارد.

دانلود مقاله استانداردهای طراحی فرهنگسرا

همه این عوامل هم در طراحی داخلی و هم در طراحی بیرونی مرکز فرهنگی Istrian Izola درگیر شده و آن را به پلی ظریف بین بخش های قدیمی و جدید شهر تبدیل می کند. در طراحی ریزفضاهای فرهنگسرا و سینما ساختار فضايي اينگونه ساختمانها به دو عرصه بيروني و دروني تقسيم می شود. ورودي‌ها و خروجي‌هاي سالن نمايش سينما بايد به گونه‌اي باشند كه در معرض ديد باشند و از ورود سروصدا به داخل و خارج سالن جلوگيري كنند. جنس و مصالح به كار رفته در صندليهاي سالن نمايش بايد مقاوم، قابل شستشو، غير قابل اشتعال باشد و از نظر آكوستيكي، مقدار صدائي كه آنها جذب مي‌كنند نبايد به وجود و يا عدم وجود تماشاچي در آنها وابسته باشد. نور پردازی توسط منابع نوري که در بالاي صحنه ، پلهاي صحنه و پلهاي روشنايي در بالاي جايگاه تماشاگران قرار دارند صورت می پذیرد . زاويه تابش معمولا بسته به عوامل و شرایط مختلف نظیر شدت و نوع نور مورد نیاز بين ۴۰ درجه تا ۵۵ درجه پاورپوینت برنامه فیزیکی فرهنگسرا متغیر است .

  • بخش اداری باید در عین حال که فضای مجزایی نسبت به مجموعه است نظارت و کنترل کافی روی دیگر اجزای فرهنگسرا داشته باشد.
  • و به همين دليل بر ديگر كاربريهاي تك منظوره و كمابيش منفعل مانند موزه و گالري سنتي برتري دارد.
  • معموال ورودی یک فرهنگ سرا باید شاخص و بسیار در دید باشد که فرد مراجعه کننده به فرهنگ سرا بدون مشکل ورودی را پیدا و به مجموعهوارد شود.
  • يعني هر جا كه صرفا مصرف كننده بدون تفكر نبوده ايم و در همان زمينه وارداتي انديشه را نيز بكار گرفته ايم، نسبتا موفق بوده ايم چنين جرياني در باب فرهنگ و معني به ويژه در چند سال اخير بعد از انقلاب اسلامي در كشور خودمان به شكل زاينده اي ديده مي شود.
  • پنجره‌ها و نورگيرها معمولا يا در ارتفاعي كه بازديدكننده قادر به ديدن محوطه بيرون باشد و يا در ارتفاعي بالاتر نصب مي‌شود.
این فایل در حقیقت یک نمونه کامل از مطالعات معماری انجام یافته در رساله طرح نهایی کارشناسی است و شامل مطالعات پایه و چهارچوب نظری در طراحی فرهنگسرا و نیز تاریخچه مطالعات مرکز فرهنگی و استاندارد و ضوابط طراحی فرهنگسرا و جدول برنامه فیزیکی فرهنگسرا است. اتاق پروژ کتور شامل حد اقل ۲ عدد پروژ کتور به ابعاد ۱۰۰×۶۰ سانتیمتر ،میز های بر گردان و باز بینی فیلم به ابعاد ۸۰×۱۲۰ سانتیمتر واتاق تقویت کننده های صدا می باشد . دستگاه هایی مانند رکتی نایر ،تابلوی اصلی برق اتاق پروژکتور ،ومسیر های نور سالن و قفسه های فلزی مخصوص نگهداری فیلم در فضاهای مستقل قرار دارند.اتاقک کوچکی جهت نگهداری باطریهای مخصوص روشنایی ایمنی سینما و سرویس بهداشتی در جنب اتاق پروژکتور قرار دارند. در آمفی تئاترعوامل دو عامل جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دیداهمیت دارند.استقرار صحیح تماشاگران مستلزم طراحی دقیق خطوط و زوایای دید نسبت به کلیه نقاط صحنه است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج