ناگل از بانک مرکزی اروپا: نرخ بهره باید بیشتر افزایش یابد

  • خیلی زود است که بگوییم تا کجا
  • احتیاط از اعلام یک دوره جدید از نرخ بهره بالا
  • ثبات قیمت به خودی خود ایجاد نخواهد شد

در حالی که جنگ‌طلب است، کمی مبهم است، زیرا ممکن است درهای سپتامبر را باز بگذارد، اما صریحاً آن را تأیید نمی‌کند. با این حال، حدس می‌زنم شکستن رتبه برای او خوب نیست.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-nagel-interest-rates-must-rise-further-20230705/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج