نحوه ساخت نمودار رنکو نمونه های نمودار رنکو – تجزیه و تحلیل و پیش بینی ها – 4 ژانویه 2023

نمودار رنکو با قرار دادن یک آجر در ستون بعدی هنگامی که قیمت از بالا یا پایین آجر قبلی با مقدار از پیش تعریف شده فراتر رفت، ساخته می‌شود. از آجرهای سفید زمانی استفاده می شود که جهت روند رو به بالا باشد، در حالی که آجر سیاه زمانی که روند نزولی است استفاده می شود. این نوع نمودار برای معامله گران در شناسایی کلید بسیار موثر است سطوح حمایت/مقاومت. سیگنال‌های تراکنش زمانی تولید می‌شوند که جهت روند تغییر کند و آجرها رنگ‌های متناوب را تغییر دهند.
معکوس‌های اصلی روند با ظهور یک جعبه/آجر قرمز یا سبز نشان داده می‌شوند. یک آجر سبز جدید نشان دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است. یک آجر قرمز جدید نشان دهنده آغاز یک روند نزولی جدید است. از آنجایی که نمودار رنکو یک تکنیک پیروی از روند است، مواقعی وجود دارد که نمودارهای رنکو اره‌هایی تولید می‌کنند که سیگنال‌هایی نزدیک به پایان روندهای کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. با این حال، انتظاری که در مورد تکنیک پیروی از روند وجود دارد این است که به شما امکان می دهد بخش عمده ای از روندهای مهم را سوار شوید.

نمودارهای رنکو همچنین می توانند هنگام تعیین سطوح حمایت و مقاومت بسیار مفید باشند زیرا با فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت، روند قیمت پایه را جدا می کنند. نمودارهای رنکو نیز در شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی بسیار موثر هستند.


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751366

به عنوان مثال، برای یک نمودار 5 نقطه ای، اگر قیمت ها از 98 به 102 افزایش یابد، آجر توخالی که از 95 به 100 می رسد به نمودار اضافه می شود، اما آجر توخالی که از 100 به 105 می رود کشیده نمی شود. نمودار رنکو این تصور را ایجاد می کند که قیمت ها روی 100 متوقف شده است. این نمودار رنکو در شکل است.

در تصویر نمودار رنکو سیستم فارکس در عمل.

توجه به این نکته مهم است که قیمت ها ممکن است از بالا (یا پایین) آجر فعلی فراتر رود. باز هم، آجرهای جدید فقط زمانی اضافه می شوند که قیمت ها به طور کامل آجر را پر کنند.

هرچه اندازه کوچکتر باشد، تعداد جعبه ها بیشتر می شود و بنابراین جزئیات بیشتری از قیمت تغییر می کند.

نوعی نمودار که توسط ژاپنی ها ایجاد شده و فقط به حرکت قیمت مربوط می شود. زمان و حجم گنجانده نشده است. تصور می‌شود که نام آن به خاطر کلمه ژاپنی آجر “رنگا” گرفته شده است. نمودار رنکو با قرار دادن یک آجر در ستون بعدی هنگامی که قیمت از بالا یا پایین آجر قبلی با مقدار از پیش تعریف شده پیشی می‌گیرد، ساخته می‌شود. از آجرهای سفید زمانی استفاده می شود که جهت روند رو به بالا باشد، در حالی که آجر سیاه زمانی که روند نزولی است استفاده می شود. این نوع نمودار برای معامله گران برای شناسایی سطوح حمایت/مقاومت کلیدی بسیار موثر است. سیگنال‌های تراکنش زمانی تولید می‌شوند که جهت روند تغییر کند و آجرها رنگ‌های متناوب را تغییر دهند.

در این نمودار زمان و حجم نقشی ندارد. شمع های رنکو شبیه آجرها یا جعبه های کوچک هستند. آنها هیچ سایه بالایی یا پایینی ندارند. ما می توانیم اندازه جعبه را در نمودارهای رنکو تغییر دهیم.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج