نزولی بیشتر زیر 163.00 محتمل تر به نظر می رسد

GBP/JPY زیان ملایمی را در حدود 162.75-80 چاپ می کند، زیرا سود روز قبل را در حول و حوش پایین ترین سطح روزانه در معاملات دوشنبه لندن کاهش می دهد.

روند: نزولی بیشتر مورد انتظار است

با انجام این کار، جفت ارز متقاطع تشکیل شمعدان Doji در اوایل روز و همچنین چرخش U از یک خط مقاومت افقی یک هفته‌ای را توجیه می‌کند.


اشتراک گذاری:

  • GBP/JPY پیشنهاداتی را برای افزایش عقب نشینی از مقاومت افقی یک هفته ای می پذیرد.
  • متقاطع خرس در MACD، عقب نشینی RSI قدرت را به سمت نزولی افزایش می دهد.
  • 50-SMA نزولی فوری را محدود می کند، گاوها نیاز به اعتبارسنجی از بالاترین ماهانه دارند.

لازم به ذکر است که نقطه ضعف این جفت پس از 161.20 رقم دور 161.00 را به عنوان آخرین دفاع خواهد داشت که شکست آن می تواند آن را برای به چالش کشیدن پایین ترین سطح نوسان اواسط ماه اطراف 160.00 آسیب پذیر کند.

به دنبال آن، یک خط حمایت صعودی دو هفته‌ای پیش از یک خط روند شیب‌دار صعودی از 03 فوریه می‌آید تا خرس‌های GBP/JPY در حدود 161.45 و 161.20 را به ترتیب به چالش بکشد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-jpy-price-analysis-further-downside-below-16300-appears-more-likely-202302270621

افزودن قدرت به بایاس نزولی، عقب نشینی RSI (14) از ناحیه +50.0 است که اغلب به عنوان یک منطقه بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، و همچنین تلاقی خرسی در حال ظهور در MACD.

برعکس، حرکت های بهبودی در زیر خط مقاومت فوری، در حدود 163.25 تا زمان مطبوعات، گریزان باقی می مانند. پس از آن، حداکثر ماهانه 163.76 ممکن است به عنوان یک فیلتر اضافی به سمت شمال عمل کند.

اگر گاوهای GBP/JPY کنترل را از 163.76 گذشته نگه دارند، پایین ترین سطح اوایل دسامبر 2022 نزدیک به 164.00 قبل از هدایت قیمت به سمت قله 167.22 سپتامبر گذشته در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

GBP/JPY: نمودار چهار ساعته

با این حال، خرس GBP/JPY برای بازدید از پشتیبانی 50-SMA نزدیک به 162.00 آماده است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج