نظرسنجی اتحادیه پولی اروپا ZEW – احساسات اقتصادی به 29.7 رسید که بالاتر از پیش بینی ها (29.7-) در ماه فوریه بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-zew-survey-economic-sentiment-came-in-at-297-above-forecasts-297-in-february-202302211006

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج