نظرسنجی هفتگی اعتماد مصرف کننده استرالیا دوباره به 72.6 سقوط کرد (قبل از 73.3)

اظهارات ANZ:

  • سطح اطمینان یکی از پنج بدترین نتیجه از زمان شیوع کووید بود و برای 20 هفته متوالی زیر 80 باقی مانده است.
  • کاهش در آخرین نتیجه عمدتا ناشی از ضعف اعتماد در شرایط مالی فعلی است.

  • در میان گروه‌های مسکن، اعتماد برای کسانی که اجاره می‌کنند به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در میان کسانی که پول خانه‌هایشان را پرداخت می‌کنند بهبود یافت، اما زیر 70 باقی ماند، در حالی که برای کسانی که مالک خانه‌هایشان هستند، کاهش یافت.»


منبع: https://www.forexlive.com/news/australian-weekly-consumer-confidence-survey-falls-again-to-72-6-prior-733-20230718/

ANZ – نظرسنجی اعتماد مصرف کننده روی مورگان به صورت هفتگی انجام می شود. نزدیک به پایین ترین حد خود در 3 سال گذشته است.

  • این شاخص در حال حاضر بیست هفته متوالی را زیر 80 سپری کرده است، که طولانی‌ترین امتداد زیر 80 از زمانی است که شاخص به صورت هفتگی در اکتبر 2008 شروع شد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج