نکات برجسته کتاب بژ فدرال رزرو: فعالیت های اقتصادی کلی از ماه مه اندکی افزایش یافته است

سانفرانسیسکو: فعالیت های اقتصادی نسبتاً نرم شد. در دسترس بودن نیروی کار در بخش‌ها بهبود یافت. رشد دستمزدها به طور قابل توجهی کند شد در حالی که افزایش قیمت ها ادامه داشت.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/highlights-of-the-feds-beige-book-overall-economic-activity-increases-slightly-since-may-20230712/

نتیجه گیری: مقدار زیادی مخلوط.

کل فعالیت اقتصادی:

 • فعالیت های اقتصادی کلی از اواخر ماه مه افزایش اندکی را تجربه کرده است.
 • پنج منطقه رشد خفیف/متوسط ​​گزارش کردند، پنج منطقه تغییری نداشتند و دو منطقه کاهش خفیف/متوسط ​​را گزارش کردند.
 • الگوهای مخارج مصرف کننده مختلط بود و رشد در خدمات مشاهده شد اما در برخی زمینه ها از هزینه های اختیاری فاصله گرفت.
 • فعالیت های گردشگری و سفر قوی بود و فصل شلوغ تابستان را پیش بینی می کرد.
 • فروش خودرو در اکثر مناطق ثابت ماند یا رشد متوسطی را نشان داد.
 • فعالیت های تولیدی در نیمی از ولسوالی ها افزایش یافت، در حالی که نیمی دیگر شاهد کاهش بودند.
 • فعالیت حمل و نقل عمدتاً پایین یا ثابت بود که به سطح بالای موجودی و کمبود نیروی کار نسبت داده می شد.
 • شرایط بانکی با کاهش مستمر در فعالیت های وام دهی، ضعیف باقی ماند.
 • با وجود نرخ های بالاتر وام مسکن، تقاضا برای املاک مسکونی ثابت ماند، اما فروش به دلیل موجودی کم محدود شد.
 • فعالیت ساخت و ساز مسکونی و تجاری هر دو اندکی کاهش یافت.
 • شرایط کشاورزی مختلط جغرافیایی به طور کلی نرم شد، با انتظار برای نرم شدن بیشتر در طول سال 2023.
 • فعالیت بخش انرژی کاهش یافت
 • پیش‌بینی اقتصادی برای ماه‌های آینده رشد کند را پیش‌بینی می‌کند.
استخدام:

 • اشتغال در اکثر ولسوالی ها به طور متوسط ​​افزایش یافته است.
 • تقاضای نیروی کار سالم ماند و برخی گزارش‌ها از استخدام هدفمندتر و انتخابی‌تر شدند.
 • کارفرمایان همچنان با چالش هایی در یافتن کارگران، به ویژه در مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، مهمان نوازی، و مشاغل با مهارت بالا مواجه بودند.
 • بسیاری از نواحی به بهبود در دسترس بودن نیروی کار اشاره کردند، به طوری که برخی از کارفرمایان استخدام را آسان تر از گذشته می دانند.
 • به نظر می رسد که نرخ بالای گردش مالی تجربه شده در سال های اخیر در حال بازگشت به هنجارهای قبل از همه گیری است.
 • رشد دستمزدها ادامه یافت، اما با سرعت معتدل‌تری، با چندین ناحیه گزارش دادند که افزایش دستمزدها به سطح قبل از همه‌گیری بازمی‌گردد یا نزدیک می‌شود.

نیویورک: فعالیت اقتصادی منطقه پس از یک دوره ضعف تثبیت شد. شرایط بازار کار قوی بود و فشارهای تورمی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

 • نتیجه گیری: یک شیب به سمت پایین

  بوستون: فعالیت تجاری کمی گسترش یافت. افزایش اشتغال ناچیز بود، قیمت‌ها ثابت بود و هزینه‌های مصرف‌کننده تا حدی افزایش یافت.

 • نگاهی به مناطق:

  • ریچموند: اقتصاد منطقه کمی رشد کرد. هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاهای خرده‌فروشی، و همچنین برای سفر و گردشگری، نسبتاً افزایش یافت.

  • سنت لوئیس: شرایط اقتصادی بدون تغییر باقی ماند. کارفرمایان به تلاش برای یافتن کارگران ماهر ادامه دادند، اما گردش مالی کاهش یافت و فشار دستمزدها کاهش یافت.

  • فیلادلفیا: فعالیت تجاری به اندکی کاهش یافت. با وجود بهبود یافتن نیروی کار، اشتغال اندکی کاهش یافت.

  • نتیجه‌گیری: زایمان قوی باقی می‌ماند اما از جوشش خارج می‌شود

   شیکاگو: فعالیت اقتصادی تغییر چندانی نداشت. اشتغال به طور متوسط ​​افزایش یافت و هزینه های مصرف کننده ثابت بود.

  • کلیولند: اقتصاد به طور کلی با ثبات بود. نرخ‌های بهره بالا همچنان خرید بلیت‌های بزرگ خانوارها و طرح‌های پروژه‌های تجاری را محدود می‌کرد.

  • قیمت:

   • قیمت‌ها به طور کلی با سرعت معتدلی افزایش یافت و چندین منطقه شاهد کاهش سرعت در سرعت افزایش بودند.
   • قیمت‌های مصرف‌کننده عموماً افزایش یافت، اگرچه گزارش‌ها در مورد توانایی شرکت‌ها در انتقال هزینه‌های ورودی متفاوت بود.
   • برخی از ولسوالی ها عدم تمایل شرکت ها به افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش حساسیت به قیمت مصرف کننده گزارش کردند.
   • سایر مناطق خاطرنشان کردند که تقاضای جامد شرکت ها را قادر می سازد تا با وجود افزایش هزینه ها، حاشیه سود خود را حفظ کنند.
   • فشار هزینه های ورودی برای شرکت های خدماتی بالا باقی ماند، اما به طور قابل توجهی در بخش تولید کاهش یافت.
   • نرخ کرایه حمل و نقل و قیمت بسیاری از نهاده های ساختمانی همچنان کاهش می یابد، در حالی که قیمت بتن افزایش می یابد.
   • طی چند ماه آینده، انتظارات قیمت به طور کلی ثابت یا کمتر بود.

   شهر کانزاس: کل فعالیت های اقتصادی در ماه ژوئن تغییر کمی داشت. استخدام ثابت بود، سطوح شغلی مورد انتظار در اکثر مشاغل همچنان رو به پایین بود.

  • آتلانتا: فعالیت اقتصادی به کندی رشد کرد. بازارهای کار کمتر فشرده شدند و فشار دستمزدها کاهش یافت.

  • مینیاپولیس: فعالیت اقتصادی در منطقه اندکی رشد کرد. با بهبود در دسترس بودن نیروی کار، اشتغال نسبتاً افزایش یافت.

  • دالاس: گسترش اندک با افزایش در بخش خدمات و مسکن تک خانواری ادامه یافت. اشتغال به طور متوسط ​​افزایش یافت و رشد دستمزد همچنان بالا بود.

 • توسط رضا خانتاراج

  رضا خانتاراج