وونش بانک مرکزی اروپا: اگر تورم اصلی کاهش قابل توجهی نداشته باشد، ممکن است دوباره در سپتامبر افزایش یابد

  • تورم اصلی که حدود 5 درصد نگه داشته شود، ممکن است نیاز به افزایش نرخ در ماه سپتامبر، احتمالاً فراتر از آن داشته باشد
  • هنوز شاهد آغاز کاهش نرخ تورم اصلی نیستیم
این برداشت بهتری است، زیرا او حتی تا آنجا پیش می رود که یک شکل را برای آنچه ممکن است یک ماشه باشد، بچسباند. در حال حاضر همه چیز به داده ها بستگی دارد تا تأیید کنیم که آیا افزایش نرخ های بیشتری بعد از تابستان برای بانک مرکزی اروپا وجود خواهد داشت یا خیر.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-wunsch-could-hike-again-in-september-unless-core-inflation-drops-substantially-20230616/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج