پاول: روند بازگشت تورم به 2 درصد "راه درازی در پیش دارد"

احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در 26 جولای 74 درصد از 69 درصد دیروز است.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/powell-process-of-getting-inflation-back-to-2-has-a-long-way-to-go-20230621/

  • تقریباً همه شرکت کنندگان FOMC انتظار دارند که افزایش نرخ ها تا پایان سال تا حدودی بیشتر شود
  • مشاهده برخی از اثرات سفت کردن، اما برای دیدن اثرات کامل زمان می برد
  • بازار کار همچنان بسیار تنگ است، اما رشد دستمزد اسمی نشانه هایی از کاهش را نشان می دهد، مشاغل خالی کاهش یافته است.
  • به نظر می رسد انتظارات تورمی بلندمدت به خوبی ثابت مانده است
  • کاهش اعتبار احتمالاً بر فعالیت اقتصادی تأثیر می گذارد، اما میزان آن نامشخص است
  • ما تصمیمات خود را در جلسه با جلسه اتخاذ خواهیم کرد
  • کاهش تورم احتمالا مستلزم یک دوره رشد کمتر از روند است

دلار آمریکا نسبت به این اظهارات یک مقدار بالاتر است، اما تفاوت زیادی با آنچه او در کنفرانس مطبوعاتی گفت وجود ندارد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج