پشتیبانی و مقاومت – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 21 ژوئیه 2023

حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت ها متوقف شود، جهت خود را تغییر دهد و شروع به افزایش کند. پشتیبانی اغلب به عنوان یک “طبقه” در نظر گرفته می شود که قیمت ها را پشتیبانی یا نگه می دارد.

با عضویت در مورد معاملات حمایتی و مقاومتی و سایر موضوعات مرتبط با معاملات بیشتر بدانید کانال ما


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753578

مقاومت سطحی از قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و شروع به کاهش می کند. مقاومت اغلب به عنوان “سقفی” در نظر گرفته می شود که از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند.

مقاومت/حمایت عمده در مقابل جزئی

مقاومت یا حمایت جزئی به طور موقت افزایش یا کاهش قیمت ها را در یک روند بازار بزرگتر به تاخیر می اندازد در حالی که مقاومت یا حمایت عمده به طور کلی افزایش یا کاهش قیمت ها را متوقف می کند و روند بزرگتر بازار تغییر جهت می دهد. قیمت جزئی مقاومت/حمایت یک خط افقی مصنوعی است که نشان دهنده ناحیه ای است که قبلاً به عنوان حمایت یا مقاومت قیمت عمل می کرد و اکنون به منطقه دیگر تبدیل شده است. به عنوان مثال، اگر قیمت قبلاً سطح حمایت بود، اکنون یک سطح مقاومت است.

اگر قیمت حمایت یا مقاومت را بشکند، قیمت اغلب تا سطح بعدی حمایت یا مقاومت ادامه می‌یابد. سطوح حمایت و مقاومت همیشه دقیق نیستند؛ آنها معمولاً منطقه‌ای هستند که محدوده کوچکی از قیمت‌ها را پوشش می‌دهند، بنابراین می‌توان سطوح را شکست، یا سوراخ کرد، بدون اینکه لزوماً شکسته شوند. در نتیجه، سطوح حمایت/مقاومت به شناسایی نقاط احتمالی که قیمت ممکن است جهت آن را تغییر دهد کمک می کند.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج