گزینه FX برای قطع 13 دسامبر NY منقضی می شود

– AUD/USD: مقادیر AUD

– USD/JPY: مقادیر USD

FX انقضای گزینه برای قطع 13 دسامبر نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است.

– EUR/USD: مبالغ یورو

  • 1.0400 308 متر
  • 1.0420-25 243 متر
  • 1.0450 670 متر
  • 1.0500 667 متر
  • 1.0525 736 متر
  • 1.0550-55 812 متر
  • 1.0600 345 متر
  • 1.0610-15 316m
  • 1.0700 353 متر

– NZD/USD: مقادیر NZD

– USD/CHF: مقادیر USD

– EUR/GBP: مبالغ یورو

– EUR/JPY: مقادیر یورو


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-dec-13-ny-cut-202212130736– USD/CAD: مقادیر USD

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج