یادآوری – اروپا و بریتانیا این آخر هفته به ساعت تابستانی تغییر می‌کنند

اتحادیه اروپا در 26 مارس به ساعت تابستانی تغییر می کند.

ساعت یک ساعت جلو می رود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/reminder-europe-and-the-uk-switch-to-daylight-saving-time-this-weekend-20230325/

من این یادآوری را روز جمعه پست کردم، اما اینجا دوباره ICYMI است. اگر در حال معامله در بازارهای اروپایی هستید باید از آن آگاه باشید.

مانند سایر کشورهای اروپایی مانند سوئیس و بریتانیا.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج