یادآوری – بیشتر آسیا امروز در تعطیلات است، نقدینگی فارکس بسیار ناچیز است

من امروز یا فردا در آنجا نخواهم بود، اما هر از گاهی سر می زنم. برای مثال برای سخنرانی کورودا (البته بعد از آن به جای پوشش زنده). اگر یکی را مصرف می کنید استراحت خوبی داشته باشید.


منبع: https://www.forexlive.com/news/reminder-most-of-asia-is-on-holiday-today-forex-liquidity-is-extremely-thin-20221225/

ICYMI، من هفته گذشته در تعطیلات در مراکز اصلی FX در آسیا این هفته پست گذاشتم. کل هفته کم و بیش تعطیل خواهد بود، اما دوشنبه و سه شنبه در بسیاری از مراکز به طور رسمی تعطیل خواهند بود:

ژاپن و چین روز دوشنبه رسما باز هستند. کورودا، فرماندار BOJ صحبت می کند:

بار دیگر، نقدینگی بازار بسیار ناچیز خواهد بود. اگر معامله می کنید، بیشتر مراقب باشید.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج