یادآوری تعطیلات – روز سال نو 2023 – وبلاگ NinjaTrader

برای جزئیات مراجعه کنید تقویم تعطیلات گروه CME .

یکشنبه 1 ژانویه 2023 روز سال نو است. ساعات معامله برای بسیاری از محصولات از 30 دسامبر 2022 تا 3 ژانویه 2023 به دلیل تعطیلات تغییر می کند.

برای آخرین اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، تاریخ‌های رول، اطلاعیه‌ها و موارد دیگر، از تقویم میز تجاری NinjaTrader دیدن کنید.


منبع: https://ninjatrader.com/blog/holiday-reminder-new-years-day-2023/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج