یادآوری تعطیلات – روز شکرگزاری 2022 – وبلاگ NinjaTrader

برای آخرین اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، تاریخ‌های رول، اطلاعیه‌ها و موارد دیگر، از تقویم میز تجاری NinjaTrader دیدن کنید.


منبع: https://ninjatrader.com/blog/holiday-reminder-thanksgiving-2022/

جزئیات را می توان در یافت تقویم تعطیلات گروه CME.

پنجشنبه 24 نوامبر روز شکرگزاری است. ساعات معامله برای بسیاری از محصولات در حال تغییر است تا تعطیلات از 24 نوامبر تا 26 نوامبر در نظر گرفته شود.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج