یادآوری تعطیلات – روز شکرگزاری 2022 – وبلاگ NinjaTrader

جزئیات را می توان در یافت تقویم تعطیلات گروه CME.

پنجشنبه 24 نوامبر روز شکرگزاری است. ساعات معامله برای بسیاری از محصولات در حال تغییر است تا تعطیلات از 24 نوامبر تا 26 نوامبر در نظر گرفته شود.

برای آخرین اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، تاریخ‌های رول، اطلاعیه‌ها و موارد دیگر، از تقویم میز تجاری NinjaTrader دیدن کنید.


منبع: https://ninjatrader.com/blog/holiday-reminder-thanksgiving-2022/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج