ین سقوط می کند زیرا BOJ محرک را دست نخورده نگه می دارد |

نماهای فنی

BOJ استوار است

ین امروز تحت فشار شدید فروش قرار گرفت زیرا BOJ نرخ های بهره را در آخرین نشست سیاست پولی خود در یک شب نگه داشت. علیرغم گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک ممکن است به تغییر در سیاست پولی نزدیک شود، اوئدا، رئیس جدید BOJ سیاست را ثابت نگه داشت. Ueda هشدار داد که بانک در حفظ برنامه محرک عظیم خود صبور خواهد ماند تا زمانی که منتظر نشانه هایی مبنی بر پایدارتر شدن افزایش تورم باشد.

USDJPY

بدون عجله برای خروج از محرک

اصلاح اخیر پایین تر در USDJPY حمایت زیادی را در سطح 138.03 با قیمت از زمان بهبود بالاتر یافت. بازار اکنون به سرعت به تست جدیدی از سطح 142.21 و بالای کانال گاوی نزدیک می شود. با افزایش مطالعات حرکتی، تمرکز بر افزایش بیشتر در اینجا است.


منبع: https://www.tickmill.com/blog/jpy-falls-as-boj-holds-stimulus-intact

علیرغم اینکه هم فدرال رزرو و هم بانک مرکزی اروپا مواضع تندروانه‌تری در مورد چشم‌انداز نرخ‌های خود اتخاذ کرده‌اند، همراستا با بازنگری‌های صعودی پیش‌بینی‌های تورم، BOJ به کاهش روند ادامه می‌دهد. زمانی که اوئدا نقش فرماندار سابق کورودا را بر عهده گرفت، هشدار داد که بانک علیرغم صحبت های بازار برای خروج از محرک عجله نخواهد کرد و به نظر می رسد که معامله گران اکنون شروع به درک صمیمیت این پیام کرده اند. در حال حاضر، ریسک‌های ین کاهش یافته و USDJPY احتمالاً در برابر پس‌زمینه فدرال‌رزرو جنگ‌طلب به صعود ادامه می‌دهد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج