یک هفته در بازار: همه چشم ها به بانک های مرکزی (12-16 دسامبر) – R Blog

انتظار می رود فدرال رزرو آمریکا در نشست خود در مورد افزایش 50 واحدی نرخ بهره تصمیم گیری کند. آتی CME تخمین می زند که این احتمال 90 درصد است. اگر انتظارات محقق شود، دلار کاهش می یابد و دارایی های ریسکی فرصتی برای افزایش قیمت پیدا می کنند.

دلار: تورم یک شگفتی در انتظار است

دلار: تورم یک شگفتی در انتظار است

همه بانک‌های مرکزی بزرگ در این هفته به دلیل گردهمایی برای آخرین جلسات سال خود در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

فدرال رزرو: انتظار افزایش نرخ بهره

فدرال رزرو: انتظار افزایش نرخ بهره
مواد توسط

یک معامله گر فارکس با بیش از 10 سال تجربه در بانک های سرمایه گذاری پیشرو. او دیدگاه وزنی خود را از بازارها از طریق مقالات تحلیلی که به طور منظم توسط RoboForex و سایر منابع مالی محبوب منتشر می شود، ارائه می دهد.


منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2022/12/12/a-week-in-the-market-all-eyes-on-central-banks-12-16-december/

بانک مرکزی اروپا اجزای سیاست پولی را ملاقات و تجزیه و تحلیل خواهد کرد. نرخ بهره احتمالاً با 50 واحد افزایش به 2.5 درصد در سال خواهد رسید.

چین: داده های آماری زیادی

چین: داده های آماری زیادی
بریتانیا آمار تولید صنعتی و بازار اشتغال را منتشر خواهد کرد. بانک انگلستان در مورد سیاست پولی تصمیم خواهد گرفت. انتظار می رود نرخ بهره از 3 درصد به 3.5 درصد در سال افزایش یابد. GBP می تواند پشتیبانی دریافت کند.

یورو: موقعیت قوی

یورو: موقعیت قوی

چین آمار تولید صنعتی، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، خرده فروشی و نرخ بیکاری را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، یک کنفرانس مطبوعاتی توسط اداره ملی آمار چین برگزار خواهد شد. گزارش های قوی از موقعیت دارایی های پرخطر حمایت می کند.