منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2022/12/12/a-week-in-the-market-all-eyes-on-central-banks-12-16-december/

بریتانیا آمار تولید صنعتی و بازار اشتغال را منتشر خواهد کرد. بانک انگلستان در مورد سیاست پولی تصمیم خواهد گرفت. انتظار می رود نرخ بهره از 3 درصد به 3.5 درصد در سال افزایش یابد. GBP می تواند پشتیبانی دریافت کند.

یورو: موقعیت قوی

یورو: موقعیت قوی

ایالت ها آمار تورم ماه نوامبر را ارائه خواهند کرد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده به طور متوسط ​​به 7.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد که می تواند نشان دهنده کاهش قابل توجه فشار باشد. نوسانات در جفت ارز EUR/USD می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد و نوسانات شدید در قیمت ها را نمی توان رد کرد.

GBP: انتظار پشتیبانی دارد

GBP: انتظار پشتیبانی دارد

چین آمار تولید صنعتی، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، خرده فروشی و نرخ بیکاری را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، یک کنفرانس مطبوعاتی توسط اداره ملی آمار چین برگزار خواهد شد. گزارش های قوی از موقعیت دارایی های پرخطر حمایت می کند.