ECB موافقت کرد تا با افزایش 50 واحدی در ثانیه پس از اینکه SNB خط حیاتی را به Credit Suisse انداخت – رویترز موافقت کرد.اشتراک گذاری:

رویترز با استناد به سه منبع آگاه با این موضوع، روز پنجشنبه گزارش داد که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از اینکه بانک ملی سوئیس (SNB) “نقطه حیاتی” به Credit Suisse انداخت، با افزایش 50 واحدی در نرخ های کلیدی موافقت کردند.

رویترز همچنین خاطرنشان کرد که بحث سیاست بانک مرکزی اروپا بین افزایش 50 واحدی یا بدون تغییر ماندن نرخ ها بود. بحثی در مورد افزایش 25 bps وجود نداشت.

واکنش بازار

EUR/USD در این عنوان افزایش یافت و آخرین بار با 0.45% افزایش در روز در 1.0622 مشاهده شد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ecb-agreed-to-go-ahead-with-50-bps-hike-after-snb-threw-lifeline-to-credit-suisse-reuters-202303161558

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج