EURUSD در حال آزمایش MA 100 ساعته عقب نشینی کرد

همانطور که من تایپ می کنم، 100 ساعت MA در حال شکسته شدن است. حال سوال این است که “آیا فروشندگان شتاب را حفظ می کنند؟”.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/eurusd-back-down-testing-the-100-hour-ma-20221216/علاوه بر این، یک حرکت پایین به اهداف دیگر از پایین ترین سطح اخیر از جمله منطقه نوسان بین 1.0584 و 1.0594 و نقطه میانی 50 درصدی حرکت به سمت بالا از پایین ترین سطح 7 دسامبر در 1.05889 می رود.

EURUSD 100 ساعت کارشناسی ارشد را بررسی می کند

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج