FCA شرکت های پرداخت را به دلیل “عدم کنترل” سرزنش کرد

سازمان رفتار مالی، بالاترین تنظیم‌کننده مالی بریتانیا، بسیاری از شرکت‌های پرداخت در این کشور، از جمله موسسات پرداخت (PI) و مؤسسات پول الکترونیکی (EMI) را به دلیل نداشتن «کنترل‌های قوی به اندازه کافی» مورد سرزنش قرار داده است و در نتیجه «خطرات غیرقابل قبولی» برای مشتریان خود ایجاد می‌کند. . این سازمان همچنین گفت که شواهدی دال بر جرایم مالی در عملیات شرکت های پرداخت در کشور در دو سال گذشته دارد.

در ادامه این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که در حالی که تنظیم کننده نمونه های خوبی از نوآوری مثبت توسط شرکت های پرداخت را دیده است، مواردی را نیز شناسایی کرده است که محصولات و خدمات “به طور مداوم نتایج خوبی برای مشتری ارائه نمی دهند” و شرکت های پرداخت در آنها عمل نمی کنند. بهترین منافع مشتریان

در ادامه این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که در حالی که تنظیم کننده نمونه های خوبی از نوآوری مثبت توسط شرکت های پرداخت را دیده است، مواردی را نیز شناسایی کرده است که محصولات و خدمات “به طور مداوم نتایج خوبی برای مشتری ارائه نمی دهند” و شرکت های پرداخت در آنها عمل نمی کنند. بهترین منافع مشتریان

هنوز در مورد ایمنی مشتری، مدیر FCA خاطرنشان کرد که بسیاری از شرکت‌های پرداخت هنوز «برنامه‌های کاهشی» ایجاد نکرده‌اند و آن‌هایی که قبلاً این کار را انجام داده‌اند، انتظارات را برآورده نمی‌کنند. این سازمان اضافه کرد که برخی از برنامه‌ها در مورد زمان پایان دادن به آن «بیش از حد خوش‌بینانه» به نظر می‌رسند.

خطاهای FCA خریدهای غیرمجاز، ارائه خدمات ضعیف

علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که در اطاعت از راهنمای 2020 برای اینکه شرکت‌های پرداخت سالانه ترتیبات حفاظتی خود را حسابرسی کنند، برخی از شرکت‌ها هنوز حسابرسان منصوب نکرده‌اند. این تنظیم کننده اضافه کرد که “ما به طور مداوم از یافته های نامطلوب یا اقدامات انجام شده برای رسیدگی به آنها مطلع نمی شویم.”

هنوز در مورد ایمنی مشتری، مدیر FCA خاطرنشان کرد که بسیاری از شرکت‌های پرداخت هنوز «برنامه‌های کاهشی» ایجاد نکرده‌اند و آن‌هایی که قبلاً این کار را انجام داده‌اند، انتظارات را برآورده نمی‌کنند. این سازمان اضافه کرد که برخی از برنامه‌ها در مورد زمان پایان دادن به آن «بیش از حد خوش‌بینانه» به نظر می‌رسند.

خطاهای FCA خریدهای غیرمجاز، ارائه خدمات ضعیف

ما به مداخله با استفاده از طیف گسترده ابزارهای نظارتی خود ادامه خواهیم داد. در مواردی که شرکت‌ها نمی‌توانند شرایط مجوز را برآورده کنند، ما زودتر اقدامات قاطعانه‌تری انجام خواهیم داد و شرکت‌هایی را که نمی‌توانند یا نتوانند استانداردهای ما را رعایت کنند، حذف یا تحریم خواهیم کرد.

به خواندن ادامه دهید

لانگ خاطرنشان کرد: «توانایی ارائه خدمات مشابه بانک، تمایل به ارائه خدمات به مشتریان پرخطر، و ضعف در سیستم‌ها و کنترل‌های برخی شرکت‌ها، PI و EMI را به هدفی برای بازیگران بد تبدیل می‌کند.

سازمان رفتار مالی، بالاترین تنظیم‌کننده مالی بریتانیا، بسیاری از شرکت‌های پرداخت در این کشور، از جمله موسسات پرداخت (PI) و مؤسسات پول الکترونیکی (EMI) را به دلیل نداشتن «کنترل‌های قوی به اندازه کافی» مورد سرزنش قرار داده است و در نتیجه «خطرات غیرقابل قبولی» برای مشتریان خود ایجاد می‌کند. . این سازمان همچنین گفت که شواهدی دال بر جرایم مالی در عملیات شرکت های پرداخت در کشور در دو سال گذشته دارد.

به خواندن ادامه دهید

در مورد حفاظت از وجوه مشتریان در صورت ورشکستگی، مدیر توضیح داد که سازمان دیده بان “شکست های رایج” را شناسایی کرده است، مانند شرکت هایی که شرکت هایی نیستند که فرآیندهای مستندی برای شناسایی مداوم وجوه “صندوق های مرتبط” ندارند و باید محافظت شوند.

متیو لانگ، مدیر پرداخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال در FCA، این موارد را فاش کرد نامه ای 10 صفحه ای خطاب به مدیران ارشد شرکت های پرداخت تحت نظارت این مرجع. فایننشال تایمز گزارش می دهد که این نامه خطاب به 291 مدیر عامل بوده است.

علاوه بر این، مدیر خاطرنشان کرد که رگولاتور مواردی را دیده است که خدمات پرداخت و شرکت‌های پول الکترونیکی طرح‌های خرید را بدون تأیید FCA نهایی کرده‌اند. رگولاتور این را یک جرم کیفری توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است از اختیارات پیگرد قانونی خود برای اعتراض به آنها استفاده کند.

در مورد حفاظت از وجوه مشتریان در صورت ورشکستگی، مدیر توضیح داد که سازمان دیده بان “شکست های رایج” را شناسایی کرده است، مانند شرکت هایی که شرکت هایی نیستند که فرآیندهای مستندی برای شناسایی مداوم وجوه “صندوق های مرتبط” ندارند و باید محافظت شوند.

ما شواهدی از افزایش نرخ تقلب در برخی از PI ها و EMI ها دیده ایم. ما همچنین نگران هستیم که در نتیجه بحران هزینه زندگی، تقلب بیشتر شود. لانگ توضیح داد که این امر ضروری است که شرکت‌ها هم اکنون برای رفع نقاط ضعف در سیستم‌ها و کنترل‌های خود برای جلوگیری از تقلب اقدام کنند.

ما شواهدی از افزایش نرخ تقلب در برخی از PI ها و EMI ها دیده ایم. ما همچنین نگران هستیم که در نتیجه بحران هزینه زندگی، تقلب بیشتر شود. لانگ توضیح داد که این امر ضروری است که شرکت‌ها هم اکنون برای رفع نقاط ضعف در سیستم‌ها و کنترل‌های خود برای جلوگیری از تقلب اقدام کنند.

متیو لانگ، مدیر پرداخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال در FCA، این موارد را فاش کرد نامه ای 10 صفحه ای خطاب به مدیران ارشد شرکت های پرداخت تحت نظارت این مرجع. فایننشال تایمز گزارش می دهد که این نامه خطاب به 291 مدیر عامل بوده است.

در این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که تنظیم کننده در کار خود با PI و EMI در دو سال گذشته “مشکلات مادی” را در سیستم ها و کنترل های جرایم مالی شرکت شناسایی کرده است. این موارد شامل عدم اجرای روش‌های کافی برای شناخت مشتری و بررسی و تجدید ارزیابی‌های ریسک و چارچوب‌های کنترل در یک چشم‌انداز تهدید در حال تحول است.


منبع: https://www.financemagnates.com//fintech/fca-scolds-payment-firms-over-lack-of-controls/

در این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که تنظیم کننده در کار خود با PI و EMI در دو سال گذشته “مشکلات مادی” را در سیستم ها و کنترل های جرایم مالی شرکت شناسایی کرده است. این موارد شامل عدم اجرای روش‌های کافی برای شناخت مشتری و بررسی و تجدید ارزیابی‌های ریسک و چارچوب‌های کنترل در یک چشم‌انداز تهدید در حال تحول است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج